полка 300х900 (ПП-030) желтая

полка 300х900 (ПП-030) желтая