витрина (В-153-55 каркас) с освещением,с накопителем 1530*550*2120 клен танзау, 4 полки

витрина (В-153-55 каркас) с освещением,с накопителем 1530*550*2120 клен танзау, 4 полки